×

Warunki biznesowe

Nazwa firmy (siedziba firmy)

OBUV – ŠPECIÁL, spol. s r.o.

Ulica i numer

Duklianska 19

Kod pocztowy i miasto

085 01 Bardejov
   

IČO/REGON

36458503

DIČ/NIP

2020027064

IČ DPH/NIP - EU

SK2020027064

Wpis do rejestru

Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Preszowie, sekcja Sro, pod numerem 11443 / P
   

Konto bankowe

VÚB, a. s.

 

IBAN: SK67 0200 0000 0032 1700 3353

   
Telefon

+421 905 60 90 90

Email info@bosp.pl

Przyjmowanie zamówień przez e-sklep

nonstop
   

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00

Kierownik

Dominik Maťaš

Sklep stacjonarny

Duklianska 19, 085 01 Bardejov

Organ nadzorczy

Inspektorat Słowackiej Inspekcji Handlowej z siedzibą w Preszowie dla Regionu Preszowskiego

Obrancov mieru 6

080 01  Prešov 1

tel: 051/7721 597

e-mail: pr@soi.sk

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego www.bosp.pl

 

Artykuł I

Definicje

 

 1. Operatorem serwisu (sklepu internetowego) jest OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., z siedzibą przy ul. Duklianskiej 19, 085 01 Bardejov.
 2. Sprzedającym jest OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., z siedzibą przy ul. Duklianskiej 19, 085 01 Bardejov.
 3. Dostawcą towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym www.bosp.pl jest firma OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o., z siedzibą przy ul. Duklianskiej 19, 085 01 Bardejov.
 4. Kupującym jest każdy użytkownik sklepu internetowego, który za jego pośrednictwem wytworzył zamówienie. Zgodnie z ustawą nr 102/2014 Dz. U. „konsument” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która nie nabywa towarów w celu sprzedaży ich innym osobom w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia.
 5. Sklep internetowy to system komputerowy umieszczony w sieci internet z publicznym dostępem, który umożliwia zamawianie towarów i usług.
 6. Towary lub usługi to wszystkie produkty opublikowane na stronach sklepu internetowego, które można zamówić (mają podaną cenę i nie jest to zero).
 7. Zamówienie zostaje złożone poprzez potwierdzenie procesu zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem wyboru towarów lub usług przez nabywcę oraz kompletnego wypełnienia formularza zamówienia.
 8. Kupujący w pełni zgadza się na prowadzenie komunikacji ze sklepem internetowym w formie elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty e-mail, a także komunikacji telefonicznej.
 9. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do stosunku między sprzedającym a kupującym, który powstał w inny sposób niż za pośrednictwem urządzeń elektronicznych na odległość i nie jest stosunkiem między dostawcą usług społeczeństwa informacyjnego a odbiorcą usług społeczeństwa informacyjnego, jedynie w niezbędnym zakresie zgodnie z prawem i logicznym prowadzeniem spraw, chyba że uzgodniono między nimi inaczej.

 

Artykuł II

Cena

 

 1. Wszystkie podane ceny towarów są cenami ostatecznymi, w tym 23% VAT, dla krajów innych niż Słowacja ceny są podane z aktualną obowiązującą stawką VAT w danym kraju.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży zamówionego produktu w cenie podanej na stronie sklepu internetowego w momencie realizacji zakupu.

 

Artykuł III

Zamówienie

 

 1. Zamówienie zostaje złożone poprzez potwierdzenie procesu zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem wyboru towarów lub usług przez nabywcę oraz kompletnego wypełnienia formularza zamówienia i jego wysłanie do sprzedającego. Dla prawidłowej realizacji zamówienia niezbędne jest wypełnienie w zamówieniu wymaganych danych oraz wybór opcji transportu i płatności za zamawiany towar lub usługę.
 2. Wysyłając zamówienie, kupujący zgadza się z ceną zamawianych towarów i usług. Wysyłając zamówienie, staje się ono wiążące dla kupującego, tzn. jest propozycją zawarcia umowy kupna ze sprzedającym.
 3. Po wysłaniu zamówienia w sklepie internetowym, system automatycznie generuje i wysyła do kupującego e-mail z informacją, że sprzedający otrzymał w sklepie internetowym zamówienie kupującego do realizacji. Wiadomość e-mail nie jest potwierdzeniem zamówienia w rozumieniu ust. 5 niniejszego artykułu.
 4. Jeśli kupujący zostanie poproszony o wpłatę zaliczki lub wybierze płatność przelewem, czyli inną formę płatności, w której przekazuje środki przed dostawą towaru lub świadczeniem usług, jest zobowiązany do dokonania tej płatności w terminie wskazanym przez dostawcę. W przypadku, gdy płatność nie zostanie zaksięgowana na koncie dostawcy w określonym terminie, sprzedający może anulować zamówienie z powodu niewywiązania się przez kupującego z obowiązku wpłaty zaliczki lub braku wpłaty z góry.
 5. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sprzedającego powstaje umowa kupna, którą można zmieniać, anulować lub uzupełniać wyłącznie na drodze wzajemnego porozumienia między kupującym a sprzedającym, jeżeli ustawa lub rozporządzenie nie stanowi inaczej. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez sprzedającego jest wiadomość elektroniczna wysłana przez sprzedającego na adres e-mail kupującego lub krótka wiadomość tekstowa wysłana na numer telefonu komórkowego kupującego, który kupujący podał w zamówieniu z informacją, w jakim zakresie akceptacja zamówienia kupującego jest bezsporna. Wiadomość elektroniczna sprzedającego, która nie potwierdza zamówienia kupującego, odrzuca lub inaczej wyraźnie nie akceptuje zamówienie oznacza brak przyjęcia zamówienia kupującego.
 6. Jeżeli sprzedający nie jest w stanie zrealizować zamówienia lub jego części w terminie realizacji zamówienia przy maksymalnym nakładzie pracy, z przyczyn takich jak: towar nie jest produkowany, nie jest dostępny u producenta lub w zewnętrznym magazynie dostawcy, producent dokonał tak istotnych zmian, że nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia lub z powodu siły wyższej, sprzedający może anulować zamówienie i poinformuje o tym fakcie kupującego. Ponadto, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia, jeżeli kupujący w zamówieniu podał nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane, które nie mogą zostać zweryfikowane, na przykład błędny adres e-mail lub numer telefonu. Jeżeli kupujący wpłacił zaliczkę, sprzedający jest zobowiązany do zwrotu zaliczki w terminie 14 dni w przypadku anulowania zamówienia.

 

Artykuł IV

Warunki płatności

 

 1. Za towary i usługi w sklepie internetowym można zapłacić za pośrednictwem jednego z następujących sposobów:
  1. za pobraniem (płatność bezpośrednio kurierowi przy odbiorze towaru, gotówką lub kartą kredytową)
  2. płatność przez bramkę płatności GoPay
  3. płatność na podstawie faktury zaliczkowej - z góry, towar wysyłamypo wpłynięciu środków na nasze konto
 2. Opłaty za poszczególne opcje płatności wymienione są w art. VI niniejszego Regulaminu.
 3. Bon upominkowy to przedpłacona kwota pieniędzy, którą kupujący może wykorzystać do dokonania zakupu w oparciu o wystarczającą ilość dostępnych przedpłaconych środków. Data ważności bonu jest podana na bonie. Wartość nominalną bonu podarunkowego można uzgodnić z kupującym. Sprzedający może zaoferować kupującemu zniżkę:
  1. rabat od ceny za rejestrację w sklepie internetowym
  2. rabat za kolejny zakup
  3. rabat na podstawie jednorazowego bonu rabatowego
 4. Oferowane rabaty nie łączą się.

 

Artykuł V

Warunki dostawy

 

 1. Sprzedający jest zobowiązany do wysłania towaru kupującemu w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna, chyba że uzgodniono inaczej lub jeśli nie określono dłuższego czasu dostawy towaru.
 2. Towar będący na stanie magazynu jest wysyłany w ramach możliwości jak najszybciej.
 3. Jeśli zamówionych zostało więcej towarów i usług, a niektóre z nich nie są na stanie magazynu, sprzedający poinformuje kupującego o możliwości dostawy częściowej.
 4. Wraz z towarem klient otrzymuje fakturę (dokument księgowy), instrukcję oraz inne dokumenty producenta dotyczące towarów lub usług.
 5. Miejscem świadczenia usług jest miejsce, do którego towary zostały dostarczone.
 6. Sprzedający realizuje transport do kupującego poprzez:
  1. firmę kurierską DPD z siedzibą pod adresem Technická 413/7, 821 04 Bratysława
  2. serwisZásielkovňa, obsługiwany przez firmęZásielkovňas.r.o, z siedzibą pod adresem Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratysława

 

Artykuł VI

Opłaty za transport i pakowanie;sposoby płatności

 

 1. W przypadku płatności z góry na rachunek bankowy na podstawie faktury zaliczkowej lub przez bramki płatnicze pobieramy następujące opłaty za transport
  1. 30 zł za transport przez firmę kurierską z dostawą w ciągu 2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu
  2. 0 zł przy zamówieniach powyżej 450 zł
 2. W przypadku płatnościza pobraniem (płatność kurierowi przy odbiorze)
  1. 30 zł za transport przez firmę kurierską z dostawą w ciągu 2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu
  2. 0 zł za transport przez firmę kurierską przy zamówieniach powyżej 450 zł
 3. Za towary i usługi w sklepie internetowym można zapłacić za pośrednictwem jednego z następujących sposobów
  1. płatność za pobraniem (płatność za towary bezpośrednio do rąk kuriera) - 5 zł 
  2. płatność za pomocą bramki płatniczej Gopay na podstawie wybranego rodzaju płatności - 0 zł
  3. płatność na podstawie faktury zaliczkowej - z góry, towar wysyłamy po wpłynięciu środków na nasze konto - 0 zł
 4. Sprzedający może uzgodnić z kupującym inny sposób (niż podane powyżej) wysyłki towarów lub usług oraz cen za dostawę
 5. Sprzedający może wysłać kupującemu towar, który jest dostępny od ręki i dodatkowo dostarczyć resztę zamówienia w ustawowym terminie, ale pod warunkiem, że kupujący nie zostanie obciążony żadną dodatkową opłatą pocztową, inną niż wliczoną w zamówieniu

 

Artykuł VII

Przewłaszczenie

 

 1. Prawo własności przechodzi ze sprzedającego na kupującego z chwilą przejęcia rzeczy od sprzedającego lub przewoźnika.
 2. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą, gdy kupujący lub osoba trzecia upoważniona przez kupującego przejmie towar od sprzedającego lub jego przedstawiciela upoważnionego do dostarczenia towaru lub jeśli nie zrobi tego w terminie, z chwilą, gdy sprzedający umożliwi kupującemu rozporządzanie towarem, a kupujący nie przejmie towaru.

 

Artykuł VIII

Anulowanie umowy kupna

 

Kupujący ma prawo do anulowania umowy kupna do 24 godzin od powstania umowy kupna bez opłaty za anulowanie zamówienia na towar produkowany na zamówienie według specyficznych wymagań konsumenta lub specjalnie dla jednego konsumenta.

 

Artykuł IX

Prawo konsumenta do zwrotu towaru bez podania przyczyny i pouczenie konsumenta

 

 1. Na podstawie §7 i późniejszych ustawy nr 102/2014 Dz. U.w sprawie ochrony konsumentów w procesie sprzedaży towarów lub świadczenia usług poprzez umowę zawieraną na odległość lub umowy zawieranej poza siedzibą sprzedającego wraz z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Ustawą”), konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostawy. Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest dostawa towaru, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy również przed dostawą towaru.
 2. Jeśli sprzedający nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna z powodu wyprzedania zapasów, niedostępności towarów lub jeśli producent, importer lub dostawca towarów uzgodniony w umowie kupna zaprzestał produkcji lub dokonał poważnych zmian, które uniemożliwiły sprzedającemu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy kupna lub z powodu siły wyższej, lub jeśli, nawet przy wszelkich rozsądnych staraniach, nie jest w stanie dostarczyć towaru do klienta w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub po cenie określonej w zamówieniu, sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kupującego i jednocześnie jest zobowiązany do zaoferowania kupującemu wykonania świadczenia zastępczego lub możliwości odstąpienia przez kupującego od umowy kupna (anulowania zamówienia). W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna z przyczyn określonych w niniejszym punkcie Regulaminu, sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kupującemu zaliczki za towar uzgodniony w umowie kupna,przelewem na konto wskazane przez kupującego,w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 3. Jeżeli konsument chce skorzystać z tego prawa, jest zobowiązany doręczyć osobiście pisemne odstąpienie od umowy kupna na adres kontaktowy sprzedającego najpóźniej w ostatnim dniu wskazanego terminu lub doręczyć odstąpienie pocztą nie później niż ostatniego dnia wskazanego terminu na adres podany w kontaktach. Konsument po zgłoszeniu odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lub dostarczyć przedmiot umowy, od której odstępuje, wraz z wszelką dokumentacją – m.in. oryginał faktury, instrukcje i inną dokumentację dotyczącą towaru, która została mu dostarczona wraz z towarem, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia (§10 ust. 1 ustawy). Zaleca się, aby kupujący wykonał kopię faktury na użytek własny, a zwracany towar wysyłał jako ubezpieczoną przesyłkę poleconą. Aby odstąpić od umowy, można skorzystać z poniższego formularza: www.bosp.pl/help.
 4. Kupujący ma w tym terminie prawo do rozpakowania i przetestowania towaru w sposób zbliżony do zwykłego zakupu w sklepie stacjonarnym, w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru (na przykład: wewnątrz na twardej i czystej powierzchni, nie na zewnątrz). Podczas testowania obuwia konieczne jest posiadanie założonej na stopie skarpety.
 5. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć sprzedającemu kompletny towar, w tym kompletną dokumentację, nieuszkodzony, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i nieużywany (tj. sprawdzony w sposób podobny do sklepu stacjonarnego, nie na zewnątrz).
 6. Kupujący nie wysyła towaru za pobraniem, inaczej przesyłka nie zostanie przyjęta. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Zaleca się ubezpieczenie towaru. Sprzedający jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu, zwrócić kupującemu wszystkie płatności otrzymane od niego w ramach lub w związku z umową kupna, w tym koszty wysyłki, dostawy i opłatę pocztowa oraz inne koszty i opłaty. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu płatności zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu przed dostarczeniem mu towaru lub do czasu udowodnienia przez kupującego zwrotu towaru sprzedającemu, chyba że sprzedający zasugeruje, że odbierze towar osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną.
 7. W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy i dostarczy sprzedającemu towar używany, uszkodzony lub niekompletny (na przykład: zużyte lub zanieczyszczone obuwie z użytku zewnętrznego), kupujący zobowiązuje się zwrócić sprzedającemu wartość pozostałą po zdewaluowaniu towaru zgodnie z postanowieniami § 457 KC w rzeczywistej wysokości. W przypadku obuwia, skarpet lub wkładek do obuwia itp., towar jest w 100% zdewaluowany i nie jest już przeznaczony do sprzedaży, ponieważ sprzedający nie może dalej sprzedawać w ten sposób użytego towaru ze względów higienicznych i wizualnych (np. obuwie jest zanieczyszczone).
  • Zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu odszkodowania w wysokości różnicy między ceną zakupu towaru a wartością towaru w momencie odstąpienia od umowy kupna. Koszty poniesione przez sprzedającego w związku z naprawą towaru i jego odtworzeniem są liczone jako różnica między ceną zakupu towaru a wartością towaru w momencie odstąpienia od umowy kupna. W przypadku obuwia, skarpet lub wkładek do obuwia itp., towar jest w 100% zdewaluowany i nie jest już przeznaczony do sprzedaży, ponieważ sprzedający nie może dalej sprzedawać w ten sposób użytego towaru ze względów higienicznych i wizualnych (np. obuwie jest zanieczyszczone). W takim przypadku kupujący będzie zobowiązany do zapłaty 100% wartości towaru w momencie zawarcia umowy kupna.
 8. Operator sklepu internetowego zwróci koszty zamówienia towaru/usługi, łącznie z kosztami transportu w rozumieniu § 9 ust. 3) ustawy nr 102/2014 Dz.U. jak również kosztów bezspornie poniesionych na ich zakup, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, jednak nie jest zobowiązany do dokonania zwrotu wcześniej niż zostanie mu dostarczony towar lub konsument nie przekaże dowodu wysłania towaru, co nie ma zastosowania w przypadku, gdy sprzedający zaproponował odbiór towaru we własnym zakresie.
 9. Koszty zwrotu towaru ponosi konsument.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do towarów i usług, które zostały wymienione w myśl § 7 ust. 6 pkt a) - l) ustawy nr 102/2014 Dz.U. Uwaga do punktu 6:Są to np. towary wykonane na podstawie wymagań konsumenta, których nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli zostały zapakowane i to opakowanie zostało naruszone, sprzedaż ewidencji, jeżeli opakowanie ochronne zostało naruszone itp., przy czym aktualnie brzmienie jest dostępne w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w niniejszym punkcie.
 11. Konsument ponosi wszelkie koszty obniżenia wartości towaru spowodowane przez jego zastosowanie wykraczające poza konieczne do określenia funkcjonalności i cech towaru. Jeżeli konsument ustala charakter, cechy i funkcjonalność towaru (np. obuwia) w zakresie większym niż zakres potrzebny do ustalenia funkcjonalności i właściwości towaru (np. obuwie jest testowane na zewnątrz na zabrudzonej powierzchni), dla sprzedającego towar zostaje zdewaluowany w 100% i dalej niemożliwy do sprzedaży, ponieważ sprzedający nie może dalej sprzedawać towaru używanego w ten sposób ze względów higienicznych i wizualnych (na przykład: towar jest zanieczyszczony).
 12. Kupujący może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, nawet przed rozpoczęciem okresu do odstąpienia od umowy.

 

Artykuł X

Prawa i obowiązki stron

 

 1. Za strony umowy uważa się sprzedającego i kupującego.
 2. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. przejęcia zamówionego towaru, co nie wpływa na prawo do odstąpienia od umowy,
  2. zapłacenia sprzedającemu uzgodnioną cenę za towar lub usługę,
  3. sprawdzenia podczas odbioru przesyłki, czy opakowanie oraz sam towar nie uległy uszkodzeniu.
 3. Sprzedający zobowiązany jest do:
  1. dostarczenia towarów do klienta w wymaganej jakości, ilości i uzgodnionej cenie,
  2. upewnienia się, że oferowane towary są zgodne z obowiązującymi w Republice Słowackiej przepisami prawa,
  3. do wysłania klientowi wraz z towarem lub dodatkowo wszystkich dokumentów dotyczących towaru, takich jak faktura za towar, formularz reklamacji, instrukcja obsługi w skodyfikowanej formie języka słowackiego.

 

Artykuł XI

Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą nr 18/2018 Dz. U. w sprawie ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 2. Operator nie przekazuje danych osobowych kupującego podmiotowi trzeciemu, za wyjątkiem wybranej firmy transportowej zapewniającej dostawę towaru lub usługi, lub organom państwowym w przypadku kontroli, lub pośrednikowi na podstawie wzajemnej umowy zawartej na podstawie ustawy nr 18/2018 Dz. U.
 3. Operator jest zobowiązany do zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym, poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Ponadto wszyscy pracownicy operatora zobowiązani są do zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawa określone w § 19 i nast. ustawy nr 18/2018 Dz.U. w sprawie ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami, mianowicie:
  1. prawo do informacji, które jest spełniają niniejsze treści i warunki handlowe,
  2. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych – § 21 ustawy polega na prawie do żądania, w jaki sposób i w jakich celach dane są przetwarzane, a żądanie to można skierować na adres e-mail kontaktowy,
  3. prawo do sprostowania danych osobowych – § 22 ustawy pozwala na sprostowanie danych osobowych, jeśli są nieaktualne,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych – § 23 ustawy można wykorzystać, gdy ustanie zainteresowanie dalszym przetwarzaniem przez operatora danych osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z § 24 ustawy można wykorzystać, gdy powstaje podejrzenie, że dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – § 27 ustawy,
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi.
 5. Operator pozyskuje od kupującego następujące dane osobowe: tytuł, imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres e-mail. Dane te są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Dane te są przechowywane przez 10 lat w celach archiwizacyjnych. W ramach realizacji zamówienia dane osobowe są przetwarzane w celu wystawienia faktury, wystawienia listów magazynowych (dostawowych), zapewnienia transportu oraz prowadzenia księgowości.
 6. Operator powierzył pośrednikowi będącemu operatorem portalu internetowego heureka.sk oferującemu usługę „Zweryfikowano przez klientów”, spółce Heureka Shopping, s.r.o. z siedzibą Karolinská 650/1, 186 00 Praga, numer identyfikacyjny: 02387727, przetwarzanie danych osobowych w imieniu operatora sklepu internetowego w zakresie imię, nazwisko, e-mail oraz informacje o zamówionych towarach, w celu oceny jakości zakupów. Na potrzeby tej oceny pośrednik wyśle do kupującego jednorazową wiadomość e-mail z możliwością oceny.
 7. Ta strona rejestruje adres IP, informacje o czasie, spędzonym na przeglądaniu tej strony oraz informacje o tym, z jakich stron na stronę trafiono. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze klienta i służą również do mierzenia ruchu na stronie oraz dostosowywania wyświetlania strony. Dzięki tym plikom możemy zaoferować lepsze treści. Dlatego traktujemy te pliki jako nasz uzasadniony interes. Niektóre pliki cookies to pliki podmiotów trzecich, np. Youtube, Google i tym podobne.
 8. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć lub ustawić ich zbieranie bezpośrednio w ustawieniach przeglądarki internetowej. W przeglądarce internetowej można również zablokować stosowanie plików cookies.
 9. Dane osobowe do celów marketingu e-mailowego w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, są przechowywane na okres pięciu lat. Te dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 10. Kupujący może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę wysyłając Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym przypadku są dane natychmiast usuwane. Nie będziemy już wykorzystywać podanych danych osobowych do celów marketingu e-mailowego.
 11. Jeżeli kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym dla celów marketingu SMS, wyraził tym samym zgodę na przesyłanie wiadomości SMS na numer telefonu kontaktowego.
 12. Dane osobowe na potrzeby marketingu SMS w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu przechowywane są na okres pięciu lat.
 13. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ulepszenia usług na podstawie ocen klientów, które są wykonywane przez firmę Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praga 8 - Karlín, Republika Czeska.
 14. Kupujący może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę wysyłając Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym przypadku są dane natychmiast usuwane. Nie będziemy już wykorzystywać podanych danych osobowych do celów marketingu e-mailowego.

 

Artykuł XII

Odszkodowanie za nieprzyjęcie towaru

 

 1. Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 10 EUR (zgodnie z postanowieniami § 420 i nast. Kodeksu Cywilnego), jeżeli kupujący zamówił towar, którego nie anulował lub nie odstąpił od umowy i jednocześnie nie przejął towaru od przewoźnika lub na wezwanie sprzedającego w przypadku wyboru odbioru osobistego nie przejął towaru w wyznaczonym terminie odbioru. W ten sposób kupujący naruszył obowiązek określony w art. X pkt 2 lit. a), zgodnie z którym kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru.
 2. Sprzedający przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnia koszty transportu i związane z tym opłaty, koszty związane z pakowaniem, wysyłką i administracją zamówienia, a także wszelkie inne koszty poniesione przy realizacji zamówienia, a także ma prawo naliczyć utracony zysk.
 3. Sprzedający ma również prawo nie skorzystać z prawa do odszkodowania lub skorzystać z tego prawa tylko w części.

 

Artykuł XIII

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także Regulaminu reklamacji bez uprzedniego powiadomienia kupującego. W przypadku zmiany Regulaminu lub Regulaminureklamacji, cały proces zakupu reguluje Regulamin, który obowiązywał w momencie stworzenia zamówienia przez kupującego i jest on dostępny na stronie internetowej sprzedającego.
 2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jestRegulamin reklamacji.
 3. Składając zamówienie, kupujący oświadcza, że przeczytał Regulamin oraz Regulamin reklamacji.
 4. Niniejszy Regulamin został opracowany w ramach projektu certyfikacji sklepu internetowego nakupujbezpecne.sk oraz saec.sk.
 5. Regulamin oraz Regulamin reklamacji są dostępne w siedzibie spółki do wglądu przez kupującego, jak również opublikowane na stronie internetowej sklepu internetowego.
 6. Jeżeli konsument nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedający przyjął jego reklamację lub jeżeli uzna, że sprzedający naruszył jego prawa, ma możliwość skontaktowania się ze sprzedającym w celu zażądania naprawy. Jeśli sprzedający odpowie negatywnie na żądanie naprawy lub na nią nie odpowie w ciągu 30 dni od daty jego wysłania, kupujący ma prawo złożyć wniosek z propozycją alternatywnego sposobu rozwiązania konfliktu zgodnie z §12 ustawy nr 391/2015 Dz.U. o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów konsumenckich wraz z późniejszymi zmianami. Właściwym organem zajmującym się alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów konsumenckich z operatorem sklepu internetowego jest Słowacka Inspekcja Handlowa (www.soi.sk) lub inny odpowiedni upoważniony podmiot prawny wpisany na listę podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów, prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), przy czym konsument ma prawo wyboru organu, do którego zwróci się w celu alternatywnego rozstrzygnięcia sporu. Konsument może również ubiegać się o alternatywne rozwiązanie sporu konsumenckiego przy użyciu platformy rozwiązywania sporów on-line, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informację dotyczącą opłat za złożenie wniosku można znaleźć na stronach internetowych danego podmiotu zajmującego się alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów.
 7. Inne nieokreślone w niniejszym Regulaminie (lub jego integralnych częściach - załącznikach) sytuacje podlegają regulacjom odpowiednich przepisów, zwłaszcza ustawy nr 40/1964 Dz. U., ustawy nr 250/2007 Dz. U., ustawy nr 102/2014 Dz. U., ustawy nr 122/2013 Dz. U., ustawy nr 22/2004 Dz. U., ustawy nr 513/1991 Dz.U.
 8. W przypadku zawarcia innej umowy z kupującym na innych warunkach, warunki zawarte w umowie mają pierwszeństwo przed Regulaminem.
 9. Niniejszy Regulamin wraz z jego integralnymi częściami wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

 

Sporządzono w Bardejowie, 1 października 2023 r.

 

Wyprodukowano w Europy

Co to są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez strony internetowe, aby zwiększyć efektywność użytkowania. Dzięki plikom cookie możemy oferować Ci towary zgodnie z tym, czego naprawdę szukasz i chcesz znaleźć. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli są one niezbędne do działania tej witryny. Potrzebujemy Twojej zgody na wszystkie inne rodzaje plików cookie. Kliknij opcję Wyświetl szczegóły możesz w dowolnym momencie zdecydować, na jakie rodzaje użytkowania chcesz zezwolić. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji